فروش زمین . بلوار امام رضا .

فروش زمین خیابان بلوار امام رضا     کد : ۱۰۰۳ متراژ : ۳۰۳ بر زمین : ۱۱ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , خیابان بلوار امام رضا توضیحات : زمین دو کله

ادامه مطلب

فروش زمین . کارگر .

فروش زمین خیابان کارگر     کد : ۱۰۰۲ متراژ : ۴۴۰ بر زمین : ۱۳ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , خیابان کارگر زوج توضیحات :مسکونی

ادامه مطلب

فروش زمین . پردسر .

فروش زمین خیابان پردسر       کد : ۱۰۰۰ متراژ : ۳۴۰ بر زمین : … سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , خیابان پردسر , بر اصلی  دو بر از سمت کوچه ۱۴ متر بر توضیحات…

ادامه مطلب