فروش آپارتمان .شقایق.

فروش آپارتمان در خیابان شقایق     کد :   ۰۰۰۷ متراژ :   ۱۲۵ تعداد واحد :   ۹ واحد پارکینگ :   دارد -مشاع نما :   سنگ کف :   پارکت کابینت :   های کلاس سوفاژ :   دارد تعداد خواب :  ۲ آسانسور…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شیخ زاهد .

فروش آپارتمان خیابان شیخ زاهد     کد : ۰۰۰۶ متراژ :   ۲۰۰ تعداد واحد :   ۹ واحد پارکینگ :   دارد نما :   سنگ کف :   سرامیک کابینت :   های کلاس شوفاژ :   دارد تعداد خواب :   ۳ آسانسور :  …

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . خرمشهر .

  فروش آپارتمان خیابان خرمشهر پُشت بیمارستان شفا     کد :   ۰۰۰۵ متراژ :   ۶۴ تعداد واحد :   شش واحد پارکینگ :   دارد نما :   سنگ کف :   سرامیک کابینت :   MDF شوفاژ :   دارد تعداد خواب :   ۲…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان .شیخ زاهد .

فروش آپارتمان در شیخ زاهد   کد : ۰۰۰۴ متراژ :   ۷۰ تعداد واحد :   پنج واحد پارکینگ :   دارد نما :   سنگ کف :  پارکت کابینت : MDF شوفاژ :   دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور :   — وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شقایق .

فروش آپارتمان در خیابان شقایق   کد :     ۰۰۰۳ متراژ :    ۱۱۰ تعداد واحد :     چهار واحد پارکینگ :  — نما :  — کف :   سرامیک کابینت :  MDF شوفاژ :   — تعداد خواب :   ۳ آسانسور :   —…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شقایق .

فروش آپارتمان در شقایق   کد :     ۰۰۰۲ متراژ :    ۱۱۰ تعداد واحد :     چهار واحد پارکینگ :  دارد نما :   — کف :   سرامیک کابینت :  MDF شوفاژ :   — تعداد خواب :   ۳ آسانسور :   — وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شیشه گران .

فروش آپارتمان در شیشه گران   کد : ۰۰۰۱ متراژ : ۹۴ تعداد واحد :  چهار واحد پارکینگ :  دارد نما :   رومی کف :   سرامیک کابینت :  های کلاس شوفاژ :   دارد تعداد خواب :   ۲ آسانسور :   دارد…

ادامه مطلب

فروش زمین . شیخ زاهد .

فروش زمین خیابان شیخ زاهد       کد : ۱۰۱۲ متراژ : ۱۰۰۰ بر زمین : ۲۸ سفارش دهنده : … آدرس : لاهیجان , خیابان شیخ زاهد توضیحات : بر اصلی کمربندی

ادامه مطلب

فروش زمین . کوبیجار .

فروش زمین خیابان کوبیجار       کد : ۱۰۱۱ متراژ : ۳۶۴ بر زمین : ۱۶ در ۳۲ سفارش دهنده : … آدرس : لاهیجان , خیابان کوبیجار _ سعدی توضیحات : دو بر

ادامه مطلب

فروش زمین . میدان معلم .

فروش زمین میدان معلم       کد : ۱۰۱۰ متراژ :۲۰۰ بر زمین : ۹ سفارش دهنده : …. آدرس : لاهیجان , بر اصلی میدان معلم توضیحات : زمین تجاری و مسکونی

ادامه مطلب