فروش آپارتمان . گلستان .

فروش آپارتمان خیابان گلستان     کد : ۰۰۴۹ متراژ : ۱۱۰ تعداد واحد : ۴ پارکینگ : دارد نما : سرامیک کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . سعدی .

فروش آپارتمان خیابان سعدی     کد : ۰۰۴۸ متراژ : ۶۵,۶۶ تعداد واحد : ۶ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : … تعداد خواب : ۲ آسانسور : … وام :…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شیشه گران .

فروش آپارتمان خیابان شیشه گران     کد : ۰۰۴۷ متراژ : ۸۷ تعداد واحد : ۵ پارکینگ : دارد نما : … کف : … کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : … آسانسور : دارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . کاشف شرقی .

فروش آپارتمان خیابان کاشف شرقی     کد : ۰۰۴۶ متراژ : ۱۰۷ تعداد واحد : ۵ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : … شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . حزین

فروش آپارتمان خیابان حزین     کد :۰۰۴۵ متراژ : ۱۲۳ تعداد واحد : … پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : … شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳ آسانسور : … وام دار :…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . گلستان .

فروش آپارتمان خیابان گلستان       کد : ۰۰۴۴ متراژ : ۸۲ تعداد واحد : ۴ پارکینگ :دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : های گلاس ترک شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور :دارد وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . هدایت .

فروش آپارتمان خیابان هدایت     کد : ۰۰۴۳ متراژ : ۸۶ تعداد واحد : ۸ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف :  سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : … تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد وام :…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . کارگر .

فروش آپارتمان خیابان کارگر       کد : ۰۰۴۲ متراژ : ۱۳۷ تعداد واحد : ۴ پارکینگ : ۲ نما : سنگ کف : پارکت کابینت : MDF شوفاژ : … تعداد خواب : ۳ آسانسور : دارد وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شیخ زاهد .

آپارتمان خیابان شیخ زاهد         کد : ۰۰۴۱ متراژ : ۱۳۲ تعداد واحد :۴ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : … تعداد خواب : ۳ آسانسور : دارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شقایق

آپارتمان خیابان شقایق ابتدای مهرگان       کد : ۰۰۴۰ متراژ : ۱۳۱ تعداد واحد : ۲ پارکینگ : دارد نما : … کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳ آسانسور : ……

ادامه مطلب