فروش آپارتمان . آزادگان

فروش آپارتمان خیابان آزادگان   کد : ۰۰۵۵ متراژ : ۱۱۱ تعداد واحد :۲ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : … وام  : دارد تعداد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . کارگر .

فروش آپارتمان خیابان کارگر     کد : ۰۰۵۴ متراژ : ۹۰ تعداد واحد : ۸ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد وام دار…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . سعدی .

فروش آپارتمان خیابان سعدی     کد : ۰۰۵۳ متراژ : ۱۳۸ +۱۸ تعداد واحد : ۴ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳ آسانسور : دارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان .

فروش آپارتمان     کد : ۰۰۵۲ متراژ : ۹۰ تعداد واحد : ۲ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : … کابینت : … شوفاژ : … تعداد خواب : ۲ آسانسور : … وام دار : ……

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . فضلی شاد .

فروش آپارتمان خیابان فضلی شاد     کد : ۰۰۵۱ متراژ : ۸۰ تعداد واحد :۳ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : … وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . سعدی .

فروش آپارتمان خیابان سعدی     کد : ۰۰۵۰ متراژ : یک واحد ۱۴۰ بقیه ۷۳ تعداد واحد : ۵ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . گلستان .

فروش آپارتمان خیابان گلستان     کد : ۰۰۴۹ متراژ : ۱۱۰ تعداد واحد : ۴ پارکینگ : دارد نما : سرامیک کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . سعدی .

فروش آپارتمان خیابان سعدی     کد : ۰۰۴۸ متراژ : ۶۵,۶۶ تعداد واحد : ۶ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : … تعداد خواب : ۲ آسانسور : … وام :…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شیشه گران .

فروش آپارتمان خیابان شیشه گران     کد : ۰۰۴۷ متراژ : ۸۷ تعداد واحد : ۵ پارکینگ : دارد نما : … کف : … کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : … آسانسور : دارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . کاشف شرقی .

فروش آپارتمان خیابان کاشف شرقی     کد : ۰۰۴۶ متراژ : ۱۰۷ تعداد واحد : ۵ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : … شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد وام…

ادامه مطلب