همه نوشته در مجموعه

فروش

فروش آپارتمان . کاشف شرقی .

فروش آپارتمان خیابان کاشف شرقی     کد : ۰۰۳۵ متراژ : ۸۶ تعداد واحد : ۵ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : … تعداد خواب : ۲ آسانسو: … وام دار…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . خزر .

فروش آپارتمان خیابان خزر     کد : ۰۰۳۳ متراژ : ۸۰ تعداد واحد : ۸ پارکینگ : قید در سند نیست نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : … تعداد خواب : ۲ آسانسو: دارد…

ادامه مطلب

آپارتمان . کوی استادان .

فروش آپارتمان خیابان کوی استادان     کد : ۰۰۳۲ متراژ : ۱۳۰ تعداد واحد : ۴ پارکینگ : دارد نما : سنک و آجر کف : پارکت کابینت : امیگلس شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳ آسانسو: دارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . فیاض .

فروش آپارتمان خیابان فیاض       کد : ۰۰۳۱ متراژ : ۸۰,۹۰ تعداد واحد : ۶ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شقایق .

آپارتمان خیابان شقایق     کد : ۰۰۲۹ متراژ : ۱۴۶ تعداد واحد : ۲ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : … کابینت : … شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳ آسانسو: ندارد وام دار : ……

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شیخ زاهد .

فروش آپارتمان خیابان شیخ زاهد       کد : ۰۰۲۸ متراژ : ۸۷ تعداد واحد : ۵ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : ندارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان. شیشه گران.

فروش آپارتمان خیابان کاشف شرقی       کد : ۰۰۲۷ متراژ : ۱۳۸ تعداد واحد : ۲ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : دارد تعداد خواب : — آسانسور : دارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . خرمشهر .

فروش آپارتمان خیابان خرمشهر     کد : ۰۰۱۸ متراژ : ۲۰۳ تعداد واحد : ۴ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب: ۳ آسانسور : دارد وام دار…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شقایق .

فروش آپارتمان خیابان شقایق     کد : ۰۰۲۰ متراژ : ۱۴۰ + ۵۰  تعداد واحد : ۹ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب: ۳ آسانسور : دارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . کارگر .

فروش آپارتمان خیابان کارگر   کد : ۰۰۱۹ متراژ : ۱۶۰ تعداد واحد : ۸ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳ آسانسور : دارد وام دار :…

ادامه مطلب