همه نوشته در مجموعه

فروش

فروش آپارتمان . سعدی .

فروش آپارتمان خیابان سعدی     کد : ۰۰۵۰ متراژ : یک واحد ۱۴۰ بقیه ۷۳ تعداد واحد : ۵ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . گلستان .

فروش آپارتمان خیابان گلستان     کد : ۰۰۴۹ متراژ : ۱۱۰ تعداد واحد : ۴ پارکینگ : دارد نما : سرامیک کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . هدایت .

فروش آپارتمان خیابان هدایت     کد : ۰۰۴۳ متراژ : ۸۶ تعداد واحد : ۸ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف :  سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : … تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد وام :…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . کارگر .

فروش آپارتمان خیابان کارگر       کد : ۰۰۴۲ متراژ : ۱۳۷ تعداد واحد : ۴ پارکینگ : ۲ نما : سنگ کف : پارکت کابینت : MDF شوفاژ : … تعداد خواب : ۳ آسانسور : دارد وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شقایق

آپارتمان خیابان شقایق ابتدای مهرگان       کد : ۰۰۴۰ متراژ : ۱۳۱ تعداد واحد : ۲ پارکینگ : دارد نما : … کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳ آسانسور : ……

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . گلستان .

فروش آپارتمان خیابان گلستان         کد : ۰۰۳۹ متراژ : ۷۴ تعداد واحد : ۲ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : ……

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شقایق .

فروش آپارتمان خیابان شقایق       کد : ۰۰۳۸ متراژ : ۹۵ تعداد واحد : ۹ پارکینگ : … نما : سنگ کف : پلاکت کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . تربیت .

فروش آپارتمان خیابان تربیت   کد : ۰۰۳۷ متراژ : ۷۲/۵ تعداد واحد : ۳ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد وام : دارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شقایق , مهرگان .

فروش آپارتمان خیابان شقایق , مهرگان     کد : ۰۰۳۶ متراژ : ۱۱۴ تعداد واحد : … پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : پارکت کابینت : … شوفاژ : … تعداد خواب : ۳ آسانسو: … وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . گلستان .

فروش آپارتمان خیابان گلستان     کد : ۰۰۳۴ متراژ : ۸۸ تعداد واحد : ۶ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسو: ندارد وام دار :…

ادامه مطلب