همه نوشته در مجموعه

خرید

فروش آپارتمان . شیشه گران .

فروش آپارتمان خیابان شیشه گران     کد : ۰۰۴۷ متراژ : ۸۷ تعداد واحد : ۵ پارکینگ : دارد نما : … کف : … کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : … آسانسور : دارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . کاشف شرقی .

فروش آپارتمان خیابان کاشف شرقی     کد : ۰۰۴۶ متراژ : ۱۰۷ تعداد واحد : ۵ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : … شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . حزین

فروش آپارتمان خیابان حزین     کد :۰۰۴۵ متراژ : ۱۲۳ تعداد واحد : … پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : … شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳ آسانسور : … وام دار :…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . گلستان .

فروش آپارتمان خیابان گلستان       کد : ۰۰۴۴ متراژ : ۸۲ تعداد واحد : ۴ پارکینگ :دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : های گلاس ترک شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۲ آسانسور :دارد وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شقایق .

فروش آپارتمان خیابان شقایق   کد : ۰۰۳۰ متراژ : ۱۶۷ تعداد واحد : ۵ پارکینگ : دارد نما : … کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳ آسانسو: دارد وام دار :…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . کاشف شرقی .

فروش آپارتمان خیابان کاشف شرقی       کد : ۰۰۲۴ متراژ : ۶۸ تعداد واحد : ۸ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : … تعداد خواب : ۲ آسانسور : دارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . کاشف شرقی .

فروش آپارتمان خیابان کاشف شرقی     کد : ۰۰۲۲ متراژ : ۸۳ تعداد واحد : ۳ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : MDF شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳ آسانسور : … وام…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شیشه گران .

فروش آپارتمان خیابان شیشه گران     کد : ۰۰۲۳ متراژ : ۱۶۰ تعداد واحد : ۹ پارکینگ : دارد نما : سنگ کف : سرامیک کابینت : های گلاس شوفاژ : دارد تعداد خواب : ۳ آسانسور : دارد…

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . شیخ زاهد .

فروش آپارتمان خیابان شیخ زاهد     کد : ۰۰۰۶ متراژ :   ۲۰۰ تعداد واحد :   ۹ واحد پارکینگ :   دارد نما :   سنگ کف :   سرامیک کابینت :   های کلاس شوفاژ :   دارد تعداد خواب :   ۳ آسانسور :  …

ادامه مطلب

فروش آپارتمان . خرمشهر .

  فروش آپارتمان خیابان خرمشهر پُشت بیمارستان شفا     کد :   ۰۰۰۵ متراژ :   ۶۴ تعداد واحد :   شش واحد پارکینگ :   دارد نما :   سنگ کف :   سرامیک کابینت :   MDF شوفاژ :   دارد تعداد خواب :   ۲…

ادامه مطلب