آرشيو

شهریور ۱۳۹۳

فروش زمین . شیخ زاهد .

فروش زمین خیابان شیخ زاهد       کد : ۱۰۱۲ متراژ : ۱۰۰۰ بر زمین : ۲۸ سفارش دهنده : … آدرس : لاهیجان , خیابان شیخ زاهد توضیحات : بر اصلی کمربندی

ادامه مطلب

فروش زمین . کوبیجار .

فروش زمین خیابان کوبیجار       کد : ۱۰۱۱ متراژ : ۳۶۴ بر زمین : ۱۶ در ۳۲ سفارش دهنده : … آدرس : لاهیجان , خیابان کوبیجار _ سعدی توضیحات : دو بر

ادامه مطلب

فروش زمین . میدان معلم .

فروش زمین میدان معلم       کد : ۱۰۱۰ متراژ :۲۰۰ بر زمین : ۹ سفارش دهنده : …. آدرس : لاهیجان , بر اصلی میدان معلم توضیحات : زمین تجاری و مسکونی

ادامه مطلب

فروش زمین . گلستان .

فروش زمین خیابان میدان گلستان       کد : ۱۰۰۹ متراژ : ۲۰۲ بر زمین : ۱۵ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , خیابان گلستان قبل از میدان گلستان توضیحات : مسکونی

ادامه مطلب

فروش زمین . میدان حشمت .

فروش زمین میدان حشمت       کد : ۱۰۱۶ متراژ : ۲۰۰ بر زمین : ۹ سفارش دهنده : … آدرس : لاهیجان , میدان حشمت توضیحات : زمین تجاری و مسکونی

ادامه مطلب

فروش زمین . شیشه گران .

فروش زمین خیابان شیشه گران       کد :۱۰۱۵ متراژ : ۲۲۰ بر زمین : ۱۳ سفارش دهنده : … آدرس : لاهیجان ,  خیابان کشاورزی شیشه گران توضیحات : تجاری

ادامه مطلب

فروش زمین . خسروی .

فروش زمین خیابان خسروی       کد : ۱۰۱۴ متراژ : ۱۷۱ بر زمین : ۱۲ سفارش دهنده : … آدرس : لاهیجان , خیابان خسروی پشت پاساژ خسروی توضیحات : تجاری

ادامه مطلب

فروش زمین . شیشه گران .

فروش زمین خیابان شیشه گران       کد : ۱۰۱۳ متراژ : ۱۰۷ بر زمین :۱۳ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , خیابان کشاورزی شیشه گران توضیحات : خانه ویلایی  

ادامه مطلب

فروش زمین . شیخ زاهد .

فروش زمین خیابان شیخ زاهد       کد :۱۰۰۸ متراژ : ۲۲۴ بر زمین : ۲۰ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , خیابان شیخ زاهد توضیحات : …

ادامه مطلب

فروش زمین . بلوار امام رضا .

فروش زمین خیابان بلوار امام رضا       کد :۱۰۰۷ متراژ :۱۴۰ بر زمین : ۱۱ سفارش دهنده : املاک کاخ آدرس : لاهیجان , خیابان بلوار امام رضا توضیحات : زمین تجاری و مسکونی بر اصلی

ادامه مطلب